Trafik Hasarlarında Sigortalının Yükümlülükleri Nelerdir?

Sigortalı genel şartlara göre aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

 • Sigortalı, riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundadır.
 • Sigortalı değilmiş gibi gerekli kurtarma ve korunma önlemlerini almak ve bu amaçla sigorta şirketinin verdiği talimata uymak.
 • Sigorta şirketinin talebi üzerine, olayın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek (olayın hangi gün ve saatte ve nerede gerçekleştiğini ve olay anında aracı kullanan isim ve adresi) ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigorta ettiren tarafından sağlanması mümkün bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek.
 • Zarardan dolayı, sigorta ettiren dava yolu ile veya başka bir nedenle bir tazminat talebi karşısında kalır veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigorta şirketini derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai takibata müteallik olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi bütün ilgili belgeleri sigorta şirketine tevdi etmek.
 • Dava açılması halinde sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi için sigortacının göstereceği avukata belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek.
 • Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigorta şirketine bildirmek.
 • Zararın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini tespit ve sorumluluğun tayini için yapılacak tahkikata ve delillerin toplanmasında sigorta şirketine elinden gelen yardımda bulunmak.

Bir kaza durumunda karşı tarafa verdiğiniz hasarlar ile ilgili gerekli evrakları aşağıda bulabilirsiniz.
Vefat durumunda;

 1. Poliçe fotokopisi
 2. Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduğuna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu).
 3. Veraset ilamı
 4. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 5. Defin ruhsatı / Vefat muayene tutanağı
 6. Gelir durumunu gösterir belge
 7. Vefat eden kişi emekli ise, emeklilik dışı geliri mevcut olduğu taktirde bu geliri gösteren resmi belge

Tedavi Durumunda;

 1. Poliçe fotokopisi
 2. Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduğuna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu).
 3. Yapılan tedaviye ilişkin kati doktor raporu / hastane raporu
 4. Yaralı adına düzenlenmiş, tedavi giderlerini belirten, fatura asılları (ilaç faturaları, reçete ve ilaç küpürleri )
 5. İş görememezlik durumlarında süreci gösteren doktor raporu
 6. Tazminat doğrudan tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşuna ödenecek ise kazazedenin yapılan tedavi ile ilgili masraflarının sigorta şirketince hastaneye ödenmesi konusunda yazılı izni

Sürekli Sakatlık Durumunda;

 1. Poliçe fotokopisi
 2. Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduğuna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu).
 3. Daimi sakatlık oranını gösterir kati hastane heyet/doktor raporu
 4. Gelir Durumunu gösterir belge

Maddi Hasar Durumunda;

 1. Poliçe fotokopisi
 2. Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduğuna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu).
 3. Alkol raporları (Mağdur ve suçlu kişilerin)
 4. İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı
 5. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi
 6. Kazanın oluşunu görüntüleyen fotoğraflar

Yasal Uyarı : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Tasit.com'a aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan köşe yazısı/habere aktif link verilerek kullanılabilir.

Yeni eklenen ilanlar