İş Makinası Türleri Nelerdir?

İnşaat ve yapı sektöründe çeşitli amaçlarda karayolu yapım, bakım ve onarımı, su kanalları yapımı, toprak kazımı gibi işlerde kullanılan çok amaçlı makinalar iş makinası olarak adlandırılır. İş makinaları genel olarak paletli iş makinaları ve lastikli iş makinaları olmak üzere iki grupta incelenebilir. Bu makinalar ise yaptıkları işlere göre farklı türlere ayrılabilir.

Loder (Yükleyici)

Bu tür makinalar yükleme işlemlerinde kullanılır. Bu makina bir traktör ve önünde yüklemeyi sağlayan bölümden oluşur. Kepçe bölümü hidrolik sistemlerle hareket eder.

Bekoloder (Kazıcı-Yükleyici)

Bu iş makinasının loderden farkı; yükleyici özelliğinin dışında kazıcı özelliğinin de olmasıdır. Yani aynı zamanda hem kazıcı hem de yükleyicidir. Bekoloder, bir traktör, önünde yüklemeyi sağlayan kepçe ve arka kısımda ise kazıcıdan oluşur. Kepçe ve kazıcı kısımları hidrolik sistemlerle hareket eder.

Ekskavatör

Bu makinanın alt kısmı paletli, lastik tekerlekli veya kamyon şasilidir. Üst kısmı ise tahrik motoru ve kumanda tertibatından oluşur. Makinanın ön kısmında kazmayı sağlayan mekanizma bulunur. Bu makinanın da kendi içinde kepçeli, düz ve ters kepçeli, draglin kovalı, çeneli gibi çeşitleri mevcuttur. Paletli olan çeşitleri lastikli çeşitlere göre daha fazla kuvvetlidir.

Finişer

Hazırlanmış olan malzemeyi toprak, asfalt veya mekanik serip sıkıştıran tekerlekli veya paletli iş makinalarıdır.

Kule Vinç Operatörü

Vinç ehliyeti alan operatörler arabalı vinçler, çift kirişli vinçler, pergel vinçler, tavan vinci, yer vinçleri ve vinç ekipmanları gibi genel vinç çeşitlerini bu ehliyet ile kullanabilir. Vinç ehliyeti, vinç belgesi olarak da geçer.

Dozer

Bu makina bir traktör ve önüne kaldırılıp indirilebilir bir şekilde montelenmiş kazıcı levha içerir. Yürürken sathi kazı yapmayı sağlayan bir ekskavatör çeşididir.

Skreyper

Paletli ya da lastik tekerlekli bir traktör ile çekilir. Dört tekerlekli kazıcı sandık bölümünün önünde bulunan kazıcı bıçağın kazıldığı toprak, sandığa dolar. Daha sonra dolan toprak boşaltılacak yere götürülüp boşaltılır. Yol şantiyelerinde malzemenin yola düzgün ve homojen olarak serilmesinde kullanılır. Yollardaki sathi yarmaların açılıp dolgularının yapımında, havaalanı gibi yerlerin inşaatında tesviye yapılması gibi işlerde tercih edilir.

Greyder

Bu makinalar, genellikle tesviye işlerinde, yol yapımı çalışmalarında ve hendek kazma için kullanılan çok amaçlı makinalardır. Uygun bir şekilde kullanıldıklarında karıştırma ve yayma, tesviye ve bombelik verme, malzemeyi yığma gibi işlerle birlikte hafif kazıma işlerinde de kullanılabilirler.

Tünel Açma Makinaları

Yarı açık ve kapalı tünel açmak, yer altına ve maden sahalarında sert malzemenin dişliler sayesinde kazılarak istenen yükseklik ve genişlikte kazı yapan makinalardır. Oldukça yüksek verimlilikte çalışırlar.