Şasi Nedir?

 

Şasi tüm otomobillerin iskelet sistemidir. Tüm parçalarının monte edildiği en büyük bölüm kaza anında çarpma şiddetini göğüsleyen gerekli kırılma noktalarından kırılarak kaza şiddetini en aza indiren bölümdür.

Şasi ,otomobilin çeşitli sistemlerini üzerinde bulunduran ve karoseriyi taşıyan temel yapıdır. Bir şasinin dayanıklılığı, hafif, rijit ve az parçalı, mekanik kısımları kolayca takılıp sökülen yapıda olması bunlara karşın maliyetinin de en az olması gerekir. Modern otomobillerin çoğunda, eskinin sert ve kalın şasi çerçevelerinin yerini ,tek kabuk yada blok halindeki kafes biçimli hafif yapılar almıştır.

Gövdenin bir bölümü ise yolcu koruyucu kafes biçiminde geri kalan bölümleri ise kaza anında ezilebilecek biçimdedir. Bu bölümler kaza anında ortaya çıkabilecek enerjinin büyük bir bölümünü yutar ve kana enerjiyi de yolculara zarar vermeyecek doğrultulara yönlendirir.

Hareket halinde bir vasıtaya yolun düzensizliklerinden doğan reaksiyonlar gelir. Bunlar boyuna eğilme ve boyuna burulma şeklinde şekil değiştirmeler doğurabilir. Bu deformasyonlar genlikleri daima değişen ve kendilerine bağlı organların rijitliklerine bağımlı olan frekanslardaki titreşim hareketleri halinde açığa çıkar.

Yeni eklenen ilanlar